Werken op De Hartenberg

Werken op De Hartenberg is samenwerken met en voor mensen. Als locatie van ’s Heeren Loo biedt De Hartenberg ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. Zij kunnen elke dag rekenen op de inzet van honderden professionals en vrijwilligers.

Op dit moment wonen er ongeveer tweehonderd cliënten op De Hartenberg. Ook dagbesteding wordt op deze locatie aangeboden. Naast de cliënten die er al wonen, maken ook anderen gebruik van deze mogelijkheid.